+ (372) 44 20 005
 • Tagastamistingimused

  Taganemisõigus

  Tellijal on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul tellitud kauba kättesaamisest ning kaup ümber vahetada või tagastada. Lepingust taganemise korral peab tellija kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

  Saades kauba kätte, võib kaupa proovida ning sellega tutvuda, et veenduda selle sobivuses või mittesobivuses. Proovimise käigus tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Tähelepanu! Proovimine tähendab samaväärset kasutust nagu on tavaks tavapärases jaekaubandusasutuses enne ostu sooritamist. Nt. riietega ei tohi minna tööd tegema, jalanõudega ei tohi tänaval kõndida, isikukaitsevahenditega ei tohi minna tööd tegema.

  Tagastatud kaup peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ning samasuguses komplektis nagu see oli Ostjale väljastamise hetkel. Kaup, mis saabub Ostjani pakendis osadeks võetuna, peab tagastamisel olema samuti osadeks võetuna ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel Ostjale. Kui kauba pakendit on võimalik avada pakendit rikkumata, kohustub Ostja pakendi selliselt avama. Kauba küljes olevad kauba seisukorra kaitsmiseks paigaldatud esemed, mis ei takista kauba proovimist ja sellega tutvumist, peavad kauba tagastamisel olema eemaldamata.

  Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus ning saata see e-posti aadressile (info@kinbass.ee) hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

  Kui klient soovib kaupa vahetada (jalanõude või riiete suurust vahetada), siis võtke ühendust e-posti teel, aadressil: info@kinbass.ee.

  Kauba tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale toode või defektne). Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kauba eest saadud tasu.

  Tasuta saab kaupa tagastada Kinbass OÜ tööriiete poodi.

  Loodusjõudude poolt tekitatud kahjusid kaubale Müüja ei hüvita.

  Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

  Tagastada ei saa kaupa, mis ei ole kõlblik tagastamiseks hügieenilistel või tervisekaitse põhjustel ning kui see on peale kohaletoimetamist avatud. Samuti ei saa tagastada sokke, aluspesu, kreeme, esmaabitooteid või -komplekte. Avatud ümbrisega ei ole võimalik tagastada respiraatoreid, kõrvatroppe, plaastreid ning muid aegumistähtajaga tooteid. Tagastatud tooted läbivad kontrolli.

  Kaupa ei saa tagastada juhul, kui tellitud toode on valmistatud arvestades kliendi isiklikke vajadusi või kliendi poolt esitatud tingimuste kohaselt.

  Kui ostja on sõnaselgelt valinud veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest kauba kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

  Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.