+ (372) 44 20 005
 • E-poe Privaatsuspoliitika

  Privaatsuspoliitika

  Kinbass OÜ registrikood 10646476, asukoht Pärnu maakond, Pärnu linn, Lao tn 10/2-4, 80010, e-post: info@kinbass.ee.

  Kinbass OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi Eesti Vabariigi seadustega ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega.

  Juhul kui pöördute meie poole seoses mõne Teile huvi pakkuva tootega, siis võime kasutada Teie isikuandmeid Teile pakkumuse tegemiseks ja toote müügi korral müügilepingute sõlmimiseks ning lepingute täitmiseks.

  Teavitame, et koostööpartnerite lepinguliste esindajate isikuandmeid kasutame üksnes koostööpartneritega lepingute sõlmimiseks ja nende täitmiseks ning säilitame neid kuni sõlmitud lepingute säilitamistähtaja lõppemiseni.

  Isikuandmete kogumine ja kasutamine

  Isikuandmed on andmed, mida Kinbass OÜ kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks. Isikuandmed võivad sisaldada teatud juhtudel nime, e-maili, isikukoodi või sünniaega, telefoninumbrit ja muid sarnaseid andmeid.

  Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul alljärgnevatel viisidel:

  • Kontaktandmete (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. Kauplused)
  • Veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfo või küpsiste* kaudu
  • *Küpsised (ingl. Cookies) on informatsioon, mille brauser säilitab kasutaja seadmes ja nende eesmärk on säilitada kasutaja isiklikke eelistusi (nt. valitud keel, kasutajatunnus jpt.). Küpsiste kasutamist on kasutajal võimalik oma brauseris keelata, kuid see võib vähendada kodulehe kasutusmugavust. Küpsiste eluiga kasutaja seadmes on lühike. Kui soovite küpsised keelata või kustutada, saate abi oma brauseri kasutusjuhendist.
  • Ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes (e-pood võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid)
  • Järelmaksutaotluse esitamisel.

  Muude andmete kogumine

  Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

  Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena. Kinbass OÜ soovib teha oma kodulehe selle külastajate jaoks nii kergesti kasutatavaks kui võimalik.

  Kogutud isikuandmete kasutamine

  Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis, saab ennast sellest igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

  Kliendi paremaks teenindamiseks võib Kinbass OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Kinbass OÜ’le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu teenuse pakkumine.

  Isikuandmete kaitse

  Kinbass OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Me ei levita, kasuta, muuda ega edasta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendi või koostööpartneriga on vastav kokkulepe või kui sellise info avaldamise vajadus tuleneb kehtivatest õigusaktidest.

  Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest esimesel võimalusel teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väiksena.

  Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (esinduses isiklikult allkirjastatud või digitaalselt allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

  Juhul, kui saate meie käest pakkumisi, ilma et Te oleksite meile edastanud oma andmeid või infot soovinud, palume sellest teada anda e-maili aadressil: info@kinbass.ee.

  Turvalisus

  Kõik Kinbass OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

  Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

  Serverid, mis majutavad meie kodulehte, salvestavad päringute kohta andmeid, mida kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel tagamaks kodulehe nõuetele vastav toimimine ning vajadusel ka toimunud tõrgete põhjus(t)e leidmiseks. Ligipääsu neile andmetele omavad serveri majutusteenust pakkuva ettevõtte tehnilised töötajad.

  Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

  Meie veebilehte kasutama asudes (tööriie.ee) on võimalik esitada täiendavaid päringuid sisestades selle käigus oma isikuandmed. Neid andmed kasutatakse ainult vastavalt päringust tulenevale vajadusele ja säilitatakse vastavalt kasutaja poolt andmete sisestamisel lubatud tingimustele.

  Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika tingimusi muuta. Meie veebisaiti kasutama asudes, eeldame, et oled nende põhimõtetega tutvunud ning nõustud nendega.

  Kui Te arvate, et Teie privaatsusõigusi on rikutud, võite Te esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile. Kui Teie alaline elukoht on mõnes muus EL liikmesriigis, leiate vastava asutuse kontaktinfo sellelt aadressilt.

  Kui Teil on ettepanekuid või küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke palun ühendust: info@kinbass.ee